Academy Champions

Rimini 2022

European IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi November 11th - 13th, 2022

Eldar Rafigaev - YAKUSA

Seminario con altissima qualita - il migliora difensore Grappling & Brazilian Jiu Jitsu Mondiale.